Palvelut

Vuoden 2023 alkupuolelle asti työskentelen kokoaikaisesti palkkatyössä hoiva-alalla. Työni lisäksi teen ammattipuhujan työtäni. Ole ystävällisesti puhuja-asioissa minuun yhteydessä somekanavien kautta @spaloheimo tai esimerkiksi MySpeakerin tai Speakersforumin kautta. Palaan vuoden 2023 alkupuolella takaisin konsultiksi, mahdollisesti hallitustyöhön ja johdon sparraajaksi työnohjaajan roolissa.

Puheet

Rakastan oivalluttamista ja inspiroimista puheilla. Vetoan tunteisiin, herättelen ajatuksia, innostan. Näin kuulijat ovat minua kuvanneet:

”Susanna Paloheimo on aivan upea luennoitsija, tunteisiin vetoava. Sai ajatukset liikkeelle!”

”Susanna Paloheimo oli aivan huippu!!!”

”Paloheimo tosi innostava ja hyvä luento.”

”Susanna Paloheimo oli paras! Todella mukaansa tempaava ja monipuolinen esiintyjä, jotka oli miellyttävä kuunnella.”

Ehkä haluat katsoa miten esiinnyn? Löydät puheeni Senaatti-Areenassa syksyllä 2018 täältä.

”Fujitsu Finland Oy:n Service Deskissä käynnistettiin huhtikuussa tulevaisuuden nousevien kykyjen sisäinen koulutus Service Desk Nordic Talent 2.0 -ohjelma. Ohjelman toisena osiona oli asiakaskokemus, jonka puhujaksi valittiin Susanna Paloheimo. Susanna veti 1,5-tuntisen englanninkielisen esityksen innostavalla ja osallistavalla otteella webinaarissa, jossa osallistujat saivat lähettää kysymyksiä ja kommentteja esityksen aikana. Palaute osallistujilta oli pelkästään myönteistä, he pitivät esitystä ajankohtaisena ja inspiroivana. Osallistujat kertoivat oivaltaneensa asiakaskokemuksesta uusia asioita, mikä näkyi myös heidän palauttamissaan kotitehtävissä. Tilaajan näkökannalta tilaisuus oli oikein onnistunut. Susanna selkeästi tiesi mistä puhui ja hänen lukuisat esimerkkinsä valaisivat asiaa tarinan voimin. Susanna on sujuva ja miellyttävä esiintyjä, jota on helppo ja mukava kuunnella. Suosittelemme lämpimästi Susannaa puhujaksi silloin kun haluatte innostusta ja osaamista asiakaskokemuksen äärellä!”

Asiakaskokemuksen parantaminen

Tarjoan kokemukseni avuksenne asiakaskokemuksenne parantamiseksi. Suunnittelen yhteistyössä kanssanne paremmat asiakaskokemusprosessit, kirjoitan uuden tarinanne, muotoilen palvelulupauksenne, rakennan mittausjärjestelmät ja innostan väkeänne vetoavalla viestinnällä.  Tuon selkeyttä mukanani ja onnellistan asiakkaitanne yhdessä kanssanne. Tekijöiden valmentamisesta parempiin kohtaamisiin olen kerännyt runsaasti lisää kokemusta vuosien 2019 – 2022 aikana Attendolla asiakaskokemus-, vastuullisuus- ja viestintäjohtajana työskennellessäni.

”Susanna Paloheimo on toiminut avainhenkilönä Fredman Group Oy:n muutoshankkeissa ja rakentanut henkilökohtaisilla kyvyillä sekä tietotaidoilla merkittävää lisäarvoa yhtiölle. Susanna Paloheimon viestinnälliset taidot ovat auttaneet haastavien projektien toteuttamisessa sekä luoneet aihiot uuden liiketoimintamallin toteuttamiseen.”

Valtiokonttorin Uusi Kaiku -julkaisu jututti minua asiakaskokemuksen parantamisesta: ”Hyvä asiakaskokemus kasvattaa turvallisuuden tunnetta ja luottamusta asiantuntemukseen. Se sitouttaa, laittaa asiat rullaamaan ja tuottaa tulosta. Se pistää hymyilemään ja tekee maailmasta vähän paremman paikan.”

Työnohjaus ja johtoryhmien sparraus

Autan oivaltamaan, järjestämään ajatuksia, löytämään ratkaisuja ja työkaluja. Työnohjaus on yhtä kuin aikaa ajatella omaa työtä, saada lisää voimavaroja ja olla rauhassa oman tarinan äärellä, joka työnohjauksen myötä usein muuttuu omien tavoitteiden mukaiseksi.

Johtoryhmien sparraus voi esimerkiksi kosketella muutostilanteiden läpivientiä, esihenkilönä kehittymistä tai keskinäisen vuorovaikutuksen parantamista. Ohjattava tuo aina itselleen tärkeät aiheet, minä autan eteenpäin työnohjaajan koulutukseni antamilla keinoilla.